Diverse informasjon til foreldre:Organisering av svømmeskolen:
- Svømmeskolekurset går over 12 uker, én gang i uken. Kursene holdes ikke i skolens ferier.
- Det stilles mange ulike krav til deltagerne på kursene (les mer om disse på "svømmemerker") og det er svært vanlig at deltagerne må gå enkelte av kursene flere ganger. Vi ønsker ikke å sende barn videre til neste kurs dersom de ikke mestrer kravene til kurset, da de ufullstendige ferdighetene vil henge med videre i mestringen av neste kurs.
- Siste kurskveld er det utdeling av merker og diplom. Barna får diplom for kurset de har gått på. De får ett merke etter hvilket kurs de har bestått. (Eksempel: Dersom barnet har gått hval-kurs og bestått, får barnet hval-diplom og hval-merke. Dersom barnet har gått hval-kurs, men ikke bestått, får barnet hval-diplom og vann-merke.) Dersom barnet har klart flere merker, er det anledning til å kjøpe ekstra merker.
- Hvis deres barn har en sykdom, et syndrom, allergi, astma, nedsatt hørsel, nedsatt syn, eller andre forhold, gi beskjed til instruktørene, slik at vi kan ta hensyn til dette.
- Vi henstiller foresatte å snakke med barna før kursstart, slik at de er forberedt på at de er på svømmekurs for å lære. Fortell barna at de nå skal på på svømmekurs, dette er ikke et badeland.Forsikring:
- Barna er forsikret gjennom Barneidrettsforsikringen (til og med 12 år) i svømmehallen.
Link til Norges Svømmeforbund forsikring finner du her. Etter fylte 12 år må barna av lisens gjennom Norges Svømmeforbund for å få forsikring. Alternativt kan man tegne egen forsikring.
- Alle deltagere og instruktører/trenere skal være medlemmer av Sørumsand Idrettsforening.
Innmelding gjøres på MinIdrett.Påmelding til kurs:
All påmelding til svømmekurs skjer via www.tryggivann.no.
Oppsett av svømmekurs er blant annet avhengig av hvilke bassengtider SIF svømmegruppe får tildelt og våre instruktørressurser. I utgangspunktet forsøker vi i første omgang å kunne tilby nok kursplasser til alle som har deltatt på sist sesongs svømmekurs. Når kursoppsettet er klart vil det publiseres på mail via Tryggivann og på SIF hjemmeside. Deltagere fra sist sesongs svømmekurs vil ha fortrinnsrett en gitt periode til å melde opp til kurs. Dersom det er ledige kursplasser når angitt frist er utløpt vil vi ta inn barn fra ventelister etter ansiennitetsprinsippet. Vi praktiserer søskenprioritet, lag derfor en merknad i kommentarfeltet dersom ditt barn på venteliste har et søsken som deltar på svømmekurs.


SIF medlemskap
Alle kurs og aktivitetet i regi av Sørumsand IF Svømmegruppe forutsetter medlemskap i SIF. Du kan melde deg inn, sjekke ditt medlemsskap og oppdatere din kontaktinfo på http://minidrett.no. Du kan finne mer informasjon om priser og innmelding her: Bli medlem

Avmelding/refusjon av kursavgift:
Etter påmeldt kurs kan man få refundert opptil 80% av kursavgiften inntil t.o.m. andre kursdags utløp. Med unntak for særskilte årsaker, refunderer SIF svømmegruppe ikke kursavgift etter dette, da det er for sent å ta opp nye deltagere på den tomme kursplassen.Fravær:
Ved stort fravær fra et kurs vil deltageren miste verdifull opplæring. Det er dessverre ikke mulighet for at instruktøren bruker ekstra ressurser for å ta igjen tapt opplæring ved stort fravær hos enkelte deltagere. Stort fravær vil derfor med stor sannsynlighet medføre at deltageren må gå kurset på nytt igjen.Krav om sikkerhet ved våre svømmekurs:
SIF svømmegruppe setter sikkerheten særlig høyt ved våre svømmekurs. Våre kurs er lagt opp til at hver instruktør skal ha ansvar for inntil 4 barn på begynnerkursene, noe flere barn på videregående og treningspartier. Hvis instruktørene opplever at en deltager krever ekstra ressurser kan SIF svømmegruppe henstille foreldrene om å trekke barnet fra svømmekurset. Kursavgift vil i så tilfelle bli refundert. Dette kravet kommer som en følge av at instruktørene til enhver tid må sørge for at sikkerheten i bassenget blir opprettholdtKanselleringer/utsettelser:
Uforutsette hendelser kan dessverre dukke opp, i blant på kort varsel. Svømmebassengene kan måtte stenge eller instruktørene kan bli forhindret til å møte. Vi gjør vårt ytterste for at dette ikke skal skje, men SIF svømmegruppe forbeholder oss retten til å kansellere/utsette enkelte kursdager, også på kort varsel. Vi forsøker å sende ut beskjed så snart vi ser at vi må kansellere/utsette kursene. Beskjed vil hovedsaklig bli sendt med e-post via Tryggivann, men ved svært kort varsel vil vi også benytte varsling ved sms. Vi anbefaler derfor på det sterkeste at alle sørger for at deltagerne/de foresatte er registrert med korrekt e-post adresse og mobilnummer i Tryggivann, samt at mail fra Tryggivann ikke blir stanset i spam-filteret.