SVØMMEMERKERHer finner dere en kort forklaring av oppbyggingen og prinsippene bak svømmeskolen. Lenger ned på siden finner dere en beskrivelse av svømmemerkene. For å bestå de ulike kursnivåene er det krav til å bestå en rekke ulike kjerneøvelser. På denne siden gis en beskrivelse av svømmemerkene. På siden ”Læringsmål” gis en konkret og inngående beskrivelse av hvilke krav man skal klare for å bestå de ulike kursnivåene. For å velge riktig kursnivå til ditt barn før påmelding anbefaler vi å lese både på denne siden om svømmemerkene og på siden ”Læringsmål”.


Oppbygging av svømmeskolen:
SIF svømmegruppe følger opplegget til Norges svømmeskole. Hele grunnfilosofien med Norges svømmeskole er å ha det morsomt og bli trygg i vannet og ha en progresjon som hele tiden bygger videre på det du har lært tidligere. Ferdighetsmerkene for nybegynnere (vann til og med selungen) passer for de som holder på å lære seg å svømme. Ferdighetsmerkene for viderekommende (sel til og med hai) passer for de som har gått gjennom og behersker kravene på nybegynnerkursene og ønsker å utvikle svømmeferdighetene sine. For mer informasjon om Norges Svømmeskole kan du se på Norges Svømmeforbunds hjemmesider.


Påmelding til riktig kursnivå er viktig:
Barna blir påmeldt til svømmekurs på ulike nivå, gjort enten ved en vurdering av foreldrene, eller foreldrene i samråd med instruktører/svømmeskoleansvarlig. Det kan være vanskelig å gjøre en slik bedømmelse, fordi det er flere elementer som er med på å bestemme hvilket kurs barna bør gå på. Vi opplever i blant at når barna kommer i vannet sammen med instruktørene er det ikke alltid de er meldt på riktig kurs. Det er viktig at barna deltar på riktig kurs i svømmeopplæringen. Dersom de blir meldt på et nivå som er for høyt så mister de grunnleggende elementer i svømmeopplæringen, det blir vanskelig for barna å føle mestring og henge med i kurset og det blir etter hvert vanskelig å få satt alle elementene sammen til en god svømmeteknikk. Dersom barna blir meldt på et nivå som er for lavt så kan det gjøre at barna fort kjeder seg og ikke får den utviklingen de kan ha.


Eventuelt justering av kursnivå:
SIF svømmegruppes instruktører benytter de to første kursgangene til å vurdere barnas svømmeferdigheter. Instruktørene evaluerer om barnet er på riktig nivå eller om de bør anbefales å flyttes opp eller ned i nivå. I tilfelle de bør bytte til et annet nivå tar instruktøren kontakt med barnets foresatte for en samtale og gjør eventuelt ett bytte i samråd med foresatte.


Repitisjon av enkelte kursnivåer:
For å bestå de ulike nivåene er det ulike krav som stilles. Mer om de ulike kravene kan dere lese om her. Fordi det er viktig at barna mestrer alle kjerneøvelsene før de går videre, blir de enkelte ganger anbefalt å gå ett av kursene flere ganger. Etter siste kursgang i sesongen skal instruktørene gi en anbefaling om hvilket kurs de anbefaler ditt barn til neste svømmesesong, dette finner dere på www.tryggivann.no – min side.
KURS FOR NYBEGYNNERE

VANN

Vannkurset er et kurs som tar sikte på å gjøre deltagerne trygge i vannet. Kurset er godt egnet for de som ikke er vant til å være i vann eller for de som ikke er komfortable med å være i vann. For å nå målsetningen om trygghet i vann kombinerer instruktørene lek og øvelser basert på alder og forutsetninger.

Etter fullført kurs skal deltagerne være komfortable med å få vann i ansiktet, bli sprutet på og å bevege seg i vann.HVAL

Hvalkurset videreutvikler tryggheten som er etablert i vannkurset. Kurset fokuserer på kjernefunksjonen ’Dykke’, som innebærer at man skal kunne dykke kroppen under vann. For å lære å svømme må eleven kunne oppholde seg under vann – dykke, og orientere seg der. Dette innebærer også at man kan kontrollere pustingen: puste inn – dukke under – orientere seg – komme opp – puste ut og inn. Hvalkurset har som målsetning å lære deltagerne å dykke på en morsom og spennende måte.

Etter fullført kurs skal deltagerne være komfortable med å dykke, å orientere seg under vann og å hente ting fra bunnen. Deltagerne skal også kunne hoppe fra kanten av bassenget på en trygg og forsvarlig måte.


SKILPADDE

Skilpaddekurset fokuserer på kjernefunksjonen ’Flyte’, som innebærer at man opplever oppdriften i vannet. Den bevisste opplevelsen av at vannet ”bærer” kroppen er helt sentral i svømmeopplæringen. Flytingen påvirkes av kroppens holdning og ikke minst pusting. Forutsetningen for å flyte er at mest mulig av kroppen er under vann. Derfor følger flyting etter dykking. Kurset legger også grunnlaget for god fremdrift ved at deltagerne lærer seg å flyte i linje slik at vannet yter minst mulig motstand.

Etter fullført kurs skal deltagerne kunne hoppe fra kanten, flyte opp på mage eller rygg og deretter vende fra mage til rygg og fra rygg til mage. Dette kurset gir deltagerne en opplevelse av hvordan man kan bruke vannet til å holde seg flytende. Teknikker lært i dette kurset er så grunnleggende for svømming at selv profesjonelle svømmere øver på dem.PINGVIN

Pingvinkurset fokuserer på kjernefunksjonen ’Gli’, som innebærer at man flyter i bevegelse, enten under vann eller i overflaten. Det gir eleven mulighet til å erfare vannets motstandskraft. Å gli forutsetter at eleven kan holde pusten og flyte. Jo bedre oppdrift og linje de har jo bedre fremdrift får de. Dette kurset kombinerer ferdigheter fra alle de foregående kursene og er teknisk mer krevende siden flere teknikker blir kombinert samtidig.

Etter fullført kurs skal deltagerne kunne hoppe fra kanten, flyte opp innta linjeholdning og deretter skape fremdrift.SELUNGEN

Selungekurset bygger på pingvinkurset og innfører grunnleggende armbevegelser for å øke fremdriften. Dette øker også kompleksiteten i øvelsene som gjennomføres. Innholdet i dette kurset vil derfor veksle mellom repetisjon av basisteknikker og øvelse på komplekse teknikker. Det er viktig at deltagerne får en opplevelse av at vannet hjelper dem fremover.

Etter fullført kurs skal deltagerne kunne utføre grunnleggende crawl og ryggsvømming. De skal også kunne utføre stup fra kanten. Etter endt selungekurs skal deltagerne være klare for å begynne på videregående kurs i svømming, stup, vannpolo og synkronsvømming.KURS FOR VIDEREKOMMENDE

SEL

Selkurset er det første av fire videregående svømmekurs som tar sikte på å lære svømmeteknikk på et videregående nivå. Kurset gir deltagerne videregående opplæring i crawl og ryggteknikk, samt stup fra kant og vendinger. Kurset tar også for seg noe livredningsteknikk.

Etter fullført kurs skal deltagerne kunne svømme crawl og rygg på et videregående nivå og kunne varsle om hjelp (113), benytte "forlenget arm" og kaste redningsline/livbøye.SJØLØVE

Sjøløvekurset gir innføring i svømmebevegelsene til bryst og butterfly. Dette er svømmearter som kombinerer mange elementer fra de tidligere kursene for å skape komplekse bevegelser. Kurset fortsetter også opplæringen i livredningsteknikker.

Etter fullført kurs skal deltagerne kunne utføre bryst- og butterflybevegelsen (delfinbevegelsen) samt kunne utføre overlevelsesflyting og H.E.L.P.-stillingen.DELFIN

Delfinkurset bygger på bevegelsene lært i sjøløvekurset og fortsetter med svømmeartene bryst og butterfly. Dette er avanserte svømmearter som krever mye øvelse og oppfølging. Derfor legger kurset opp til mye svømmetrening og repetisjon.

Etter fullført kurs skal deltagerne kunne svømme bryst og butterfly grovkoordinert samt kunne svømme med klær og trå vannet.


HAI

Haikurset er det siste videregående svømmekurset. I dette kurset lærer deltagerne de fire svømmeartene crawl, rygg, bryst og butterfly, samt grunnleggende livredning i vann.


Etter fullført kurs skal deltagerne kunne svømme medley, kunne utføre undervannskick, starter og alle vendinger med god teknikk. I tillegg skal de kunne grunnleggende livredning i vann. Etter kurset skal deltagerne ha alle forutsetninger for å delta på svømmetrening.