SvømmeaksjonNorges Svømmeforbund og Gjensidigestiftelsen har gjennom flere år hatt Svømme Aksjonen.

Sørumsand IF Svømmegruppe har deltatt på dette gjennom flere år. Kursene holdes vanligvis i slutten av mai/starten av juni.

Avtalen med Gjensidigestiftelsen gikk ut 2016, så det er ikke sannsynlig at dette er noe som vil bli gjennomført flere ganger.


Med vennlig hilsen
Sørumsand IF svømmegruppe-------Utfyllende informasjon om svømmeaksjonen:OM SVØMMEAKSJONEN
Ifølge Kunnskapsløftet skal alle barn være svømmedyktige etter 4. årstrinn.
Bare halvparten av landets tiåringer kan svømme 200 meter.Tusenvis av barn skal bli trygge i vann hvert år.
Gjennom Svømmeaksjonen i 2008 - 2016 har nesten 45 000 barn blitt trygge i vann.Fra og med etableringen i oktober 2007 og frem til utgangen av 2016, har GjensidigeStiftelsen tildelt mange millioner kroner til gratis svømmekurs for barn i alderen 6-10 år, som ikke er trygge i vann.


Ildsjeler over hele landet kan søke om kurs for en gruppe på 15 barn.
I 2013 sørget 111 svømmeklubber for at ca 7300 barn i Norge ble trygge i vann.
Gjensidigestiftelsen har tildelt nye 30 millioner for perioden 2014-2016, kr 10 millioner pr år. Dette gjør at ytterligere ca 21 000 barn i Norge får muligheten til gratis kurs gjennom dette unike prosjektet.


Hvert årskull har 50 – 60 000 barn som trenger opplæring.
Den forsømte halvdelen utgjør så mange som 25 – 30 000 barn per årskull.


Svømmepakken
En Svømmepakke består av 5 klokketimer undervisning i vann, samt en teoridel hver dag. Kurset arrangeres intensivt over én uke(5 dager).
Den er verdsatt til kr 20 000, som betales til klubben som gjennomfører svømmekurset.
Svømmeundervisningen gjennomføres av instruktører fra NSF via NSF sine medlemsklubber.


Ildsjel
Svømmeaksjonen går ut på at "ildsjeler" over hele landet kan søke Gjensidigestiftelsen om svømmekurs for barn i alderen 6-10 år.
En ”ildsjel” er f. eks en foreldrekontakt i klassen/barnehagen, trener på fotballaget, eller besteforeldre, som ønsker å benytte seg av tilbudet om gratis svømmekurs for 15 barn. Det kan ikke søkes for færre en 15 barn.


Ildsjelen ordner alt det praktiske utenom det som skjer i svømmehallen. Dette gjelder også transport frem og tilbake fra svømmehallen. Det er ikke muligheter for ildsjel til å søke om dekning av transportkostnader.
Svømmeklubben står for alt i og ved bassenget. Svømmeklubben har også mulighet å stå som ildsjel og sende søknad på lik linje som andre ildsjeler.


Målet med Svømmeaksjonen er at de barna som trenger det mest får tildelt gratis Svømmeaksjonskurs. Ildsjel må derfor være villige til å prioritere de som er utrygge i vann.


Retningslinjene for tildeling
· Kurs til utrygge 6-åringer (siste år i barnehagen) prioriteres
· Kurs til utrygge innvandrerbarn prioriteres
· Kursene skal ikke erstatte lovpålagt svømmeundervisning i skolen
· Aksjonen skal være landsdekkende


Hva kan kjennetegne et barn som er utrygg i vann?
· De er usikre på å bevege seg rundt i bassenget, alene eller sammen med andre
· De har ofte en anstrengt kroppsholdning, forsøker å få hodet høyt opp fra vannet og å bli "fort ferdig"
· De liker ikke å få vann i ansiktet
· De kan ikke dykke og orientere seg under vann
· De kan ikke flyte på mage og rygg
Klubben som er med i Norges Svømmeskole tilbys å stå som arrangør av Svømmeaksjonskurs. Klubben får kr 20 000 pr kurs som dekker utgifter klubben har i forbindelse med kurset samt fortjeneste. Deltagerne skal ikke påføres noen utgifter for kurset.


Norges Svømmeskole
Norges Svømmeskole er fellesbegrepet for alt som hører til den nasjonale planen for svømmeopplæring. Norges Svømmeskole tilbyr svømmeopplæring av høy faglig kvalitet, samt materiell som bøker, filmer, utstyr til svømmekurs, plakater osv.
Planen er basert på solid pedagogikk/metodikk, og tuftet på nasjonale standarder for hvilke øvelser som må beherskes på veien mot svømmedyktighet. Dette gir instruktørene en retning, men også en mulighet for variasjon i gjennomføringen.
Norges Svømmeskole er en mal for svømmeopplæring. Den er utarbeidet for å hjelpe klubber og kvalifiserte instruktører, som med sin erfaring vil forsterke gjennomføringen av planen.
Den nasjonale planen for svømmeopplæring gir ikke en rettlinjet vei til målet; den tar hensyn til kursleder/instruktørens erfaring og kompetanse, slik at kursprogrammet kan sys sammen basert på de rammebetingelser som finnes, og det nivå hvert enkelt individ befinner seg på. Det er viktig for gjennomføringen at man har reflekterte og kreative instruktører, som ser mulighetene i planen.


Norges Svømmeskole har fokus på:

  • At svømmeopplæring skal være gøy
  • Ferdighetsutvikling
  • Svømmeteknisk utvikling
  • Kognitiv utvikling
For at en klubb skal kunne bli en del av Norges Svømmeskole kreves det at det inngås en avtale mellom klubben og Norges Svømmeforbund/Norges Svømmeskole. Ved å inngå denne avtalen forplikter klubben seg bl.a. å benytte autoriserte instruktører, metodikken som er tatt frem for Norges Svømmeskole og at klubbens instruktører deltar på instruktørsamlinger og andre type kompetansehevende tiltak.