Vårens svømmekurs har åpnet for påmelding!

Postet av Sørumsand IF - Svømming den 18. Des 2015

Deltagere fra svømmekurs høsten 2015 har fortrinnsrett på vårens svømmekurs. Påmeldingen for alle med fortrinnsrett er nå åpnet. Deltagere med fortrinnsrett har mulighet for påmelding frem til 2. januar, etter førstemann-til-mølla-prinsippet. Deretter vil vi ta inn deltagere fra ventelistene etter ansiennitetsprinsippet.

SIF svømmegruppe tilstreber alltid å ha kursplasser nok til alle deltagere fra foregående sesong til neste sesongs kurs. De fleste som deltok på høstens sesong vil få plass til vårens kurs, men beklageligvis har vi ikke nok kursplasser til alle som dessverre ikke fikk plass høsten 2015. Det er også svært lange ventelister for å komme inn på svømmekurs hos oss, foreløpig omkring 1,5 år. Vi har kun anledning til å ta inn noen få barn fra ventelisten denne sesongen også.

Lik mye annen barneidrett i Norge, drives også SIF svømmegruppe ved hjelp av dugnadsinnsats av våre flotte instruktører. Da flere av våre instruktørers barn nå er ferdige med kursstigen har instruktørene valgt å slutte og vi har behov for flere nye instruktører. Tross mye god innsats, stort engasjement og dugnadsvilje har vi derfor ikke nok instruktører til å kunne tilby kursplass til alle deltagere.

SIF svømmegruppe har behov for flere instruktører. Er du den vi søker etter? Les denne artikkelen og kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat.
Planlegging av vårsesongen 2016

Postet av Sørumsand IF - Svømming den 10. Des 2015

Snart starter planleggingen av svømmesesongen vår 2016.

På grunn av stengte bassenger ved både Fjuk og Bingsfoss i høst er det litt ulikt når svømmekursene avsluttes før jul. SIF svømmegruppe avventer derfor at alle kursene skal ta juleferie. Straks etter kursslutt vil vi begynne planleggingen av neste sesong og forhåpentligvis innen jul vil vi kunne invitere deltagere til påmelding.

I henhold til SIF svømmegruppe sine regler vil vi i første omgang tilby svømmekurs til deltagere som allerede går på svømmekurs. De vil motta en mail via vårt klubbadministrasjonssystem, Tryggivann. Påmeldingsstart vil også annonseres via hjemmesiden vår. Deltagere høsten 2015 har fortrinnsrett til påmelding en gitt periode, det vil være førstemann-til-mølla prinsipp blant alle med fortrinnsrett. Hvor mange kursplasser vi har tilgjengelig er avhengig av antall instruktører vi har. Våre instruktører er engasjerte foreldre som stiller opp som svømmeinstruktører på dugnad. Vi tilstreber så godt vi kan å tilby kursplass til alle deltagere som allerede er i gang med svømmekurs.

Utfyllende informasjon om påmelding til svømmesesongen finner dere på hjemmesidene våre.
Svømmestevne 5. desember i Bingsfosshallen

Postet av Sørumsand IF - Svømming den 8. Nov 2015

IMG_1179b.jpgSIF Svømmegruppe inviterer til svømmestevne. Deltagere fra "Selungen" og høyere ønskes hjertelig velkommen!

SIF svømmegruppe arrangerer sitt første svømmestevne 5 desember og vi håper mange av våre svømmere fra selunge og oppover deltar! Svømmestevnet blir delt inn i flere grupper. Dette gjør stevnet tidseffektivt for svømmerne og trenerne; med minst mulig venting og bedre plass i svømmehallen og garderobene.

Stevnet skal gjenspeile det svømmerne lærer på svømmeskolen fra og med nivået «Selungen» og oppover. Stevnet blir godt tilrettelagt for svømmere og foreldre/tilskuere med cafe og loddsalg. En deltager kan maksimalt delta på tre individuelle øvelser. Det blir PREMIE TIL ALLE deltakere! Vi håper våre svømmere med foreldre søsken blir med på vårt første stevne og hjelper til med å lage god stemning og en fin sportslig ramme!

For mer informasjon om stevnet se tilsendt informasjonsmail, eventuelt kan spørsmål stilles til:
Dag Rinden: e-post: svommeleder@sif.no, tlf.: 97727282 eller
Anette Elseth: epost: svommestevne@sif.no, tlf: 99202583.

SIF svømmegruppe ønsker hjertelig velkommen!

ØVELSESOPPSETT:
Vårt svømmestevne er uapprobert med uoffisielle tider. Stevnet skal ha hovedfokus på ferdigheter og prestasjoner. Vi vil ikke rangere svømmerne, men svømmerne kan få sine uoffisielle tider der det gjennomføres tidtaking. Vi gjennomfører ulike svømmeøvelser med de ulike svømmeartene i tillegg til øvelser som går på ferdigheter som utviklingstrappen til Norges Svømmeforbund legger opp til.

Ferdighetsøvelser gjennomføres som oppvisning, uten tidtaking. Målet med øvelsene er å vise hvilke ferdigheter man har lært, og følelse av mestring skal være hovedfokus. Det er derfor viktig at trenerne og klubbene melder på barn/svømmere til de øvelser som er tilpasset deltakerens ferdighetsnivå.

Påmelding sendes til: svommestevne@sif.no innen 30.11.15.

Øvelse 1

50 meter Medley (butterfly, rygg, bryst, crawl)

Øvelse 2 (Ingen tidtaking)

Tertitten (12,5 meter):

Start fra kanten

Svøm til midten og hent opp en ring fra bunn

Svøm tilbake med ringen

Legg ringen på kanten

Øvelse 3

25 meter Fri

Øvelse 4 (Ingen tidtaking)

Stomperud (25 meter):

Starte fra kanten

Svømme 12,5 m crawl bein med armene i pil

Svømme 12,5 m rygg bein med armene i pil

Øvelse 5

25 meter Bryst

Øvelse 6 (Ingen tidtaking)

Petra (25 meter):

Starte fra kanten

Svømme 25 m englesvømming (dobbelarmrygg med rygg beinspark)

Øvelse 7

25 meter Rygg

Øvelse 8

25 meter Butterfly

Øvelse 9

50 meter Fri

Øvelse 10 (Ingen tidtaking)

4x25 meter stafett Fri
Fjuk basseng åpner for svømmekurs!!

Postet av Sørumsand IF - Svømming den 30. Okt 2015


IMG_1264b.jpg
SIF svømmegruppe har den glede å informere om at Fjuk basseng nå endelig er åpent igjen. Svømmekursene vil starte neste uke (uke 45). Svømmekursene vil gå til de tider som opprinnelig tenkt. Dersom dere er usikker på dag/klokkeslett logg dere inn på deres profil på www.tryggivann.no, hvor dere finner en oversikt over dette.

Innholdet i kursene og kravene for å bestå dem er nokså krevende og de holdes normalt over tolv kursganger. Siden bassenget har vært stengt så lenge er det dessverre ikke tid til å hente inn alle de tapte kursgangene. Det vil derfor kjøres kurs i fem uker, siste kursdag er i uke 49.

Innholdet i kursene høsten 2015 må derfor reguleres ihht tilgjengelig tid og på grunn av den lange pausen siden vårens svømmekurs ble avsluttet. Instruktørene vil bruke mye tid på repetisjon. Flyting er et svært sentralt element i våre svømmekurs og dette må repeteres jevnlig. Instruktørene repeterer øvelser fra det foregående kurset og ut i fra deltagernes mestringsnivå gir de mulig noe innføring i gjeldende kurs øvelser. Håper dere foresatte kan snakke med barna deres om at siden bassenget har vært stengt og kurset dessverre kortere enn vanlig så vil de ikke klare kurskravene denne sesongen og ikke motta merke for kurset de går på. (De vil som vanlig motta diplom og merket for kurset under det de går.)

SIF svømmegruppe beklager på det sterkeste at sesongen har blitt slik som dette. Siden kurset har blitt forkortet så kraftig har vi vedtatt at deltagere kan få refundert 7/12 av kursavgiften (en kursavgift på 890 tilsvarer refusjon av 519 kroner). Kriteriet for dette er at krav om refusjon fremsendes til vår kasserer: faktura.svomming@sif.no med informasjon om deltagerens navn, kurs og kontonummer innen 01.12.2015.

Da gleder vi oss til å ønske velkommen til svømmekurs!
Fjuk basseng trolig åpent fra 2. november

Postet av Sørumsand IF - Svømming den 22. Okt 2015Sist tilgjengelige informasjon fra Sørum Kommunale Eiendomsselskap er at Fjuk basseng bør være klart for svømmekurs mandag 2. november.

Dusjanlegget ved Fjuk er friskmeldt mtp legionella. Bassenget (rensepumpene) er nå reparert. Det tas vannprøve mandag i uke 44 og straks svaret foreligger skal det være mulig å ta bassenget i bruk.

SIF svømmegruppe beklager på det sterkeste alle disse forsinkelsene og gjentatt informasjon om stengt basseng. Dette har dessverre vært utenfor vår mulighet til å gjøre noe med, vi har derfor kun hatt anledning til å videreformidle informasjon ettersom vi har mottatt den.

SIF svømmegruppe håper nå at vi ikke skal møte flere uforutsette hindringer og at svømmekurs kan gå som planlagt fra og med 2. november.Trolig åpne basseng i uke 44

Postet av Sørumsand IF - Svømming den 15. Okt 2015
Sørumsand IF svømmegruppe har vært i kontakt med Sørum Kommunale Eiendomsselskap som anslår at både Fjuk og Bingsfoss kan åpnes for bruk igjen i uke 44.

Vi håper nå at dette stemmer og vi ønsker velkommen til svømmekurs hos SIF svømmegruppe til de dager/tider som opprinnelig tenkt. Dersom dere ikke husker barnets tider så kan dere logge inn på tryggivann for å finne dette.

Denne forsinkelsen har dessverre gjort det umulig å gjennomføre 12 kursganger før jul. Styret i SIF svømmegruppe skal ta en beslutning hvilke tiltak vi skal gjøre i forhold til dette. Dere vil bli informert så snart en beslutning er tatt.

Velkommen til svømmekurs i uke 44!Svømmekurs og svømmestevne er utsatt!

Postet av Sørumsand IF - Svømming den 10. Okt 2015

Bingsfoss stengt.jpgBassengene ved Bingsfoss og Fjuk er fortsatt stengt i uke 42 .

I forbindelse med kommunens legionella-funn i dusjanleggene er bassengene ved Bingsfoss og Fjuk fortsatt stengt. Vi ser oss dessverre nødt til å utsette også denne ukes kurs, samt også svømmestevnet.

Når bassenget åpner igjen, vil vi få oversikt over situasjonen og komme tilbake med mer informasjon.Bingsfoss basseng er stengt!

Postet av Sørumsand IF - Svømming den 29. Sep 2015Svømmekurs på Bingsfoss i uke 40 og 41 avlyses.

Kursene må dessverre utsettes på grunn av at bassenget er stengt, se informasjon fra kommunen nedenfor. Det vil bli gitt beskjed senere om når utsatte kurs blir gjennomført.

Løpende orientering blir gitt dersom flere kurskvelder blir rammet.

Melding fra kommunen:
Sørum kommune har i dag (28.sep) startet arbeidet med gjennomspyling og desinfisering av dusjanleggene på Melvold ungdomsskole, Bingsfoss ungdomsskole og Fjuk barneskole etter at rutineprøver viste forhøyede verdier av bakterien Legionella. Som ledd i vår kvalitetskontroll vil vi nå ta kontrollprøver ved alle de andre skolene i kommunen.

Arbeidet med gjennomspyling og desinfisering vil ferdigstilles i løpet av høstferien, og det vil på mandag etter høstferien bli tatt kontrollprøver fra anleggene. Svaret på kontrollprøvene vil ikke foreligge før 10-12 dager etter dette. I mellomtiden vil anleggene på de tre skolene holdes stengt.

Dere finner mer informasjon fra kommuneoverlegen her:
Fjuk basseng er fortsatt stengt.

Postet av Sørumsand IF - Svømming den 24. Sep 2015


Fjuk basseng stengt.jpg
Fjuk basseng er dessverre fortsatt stengt på grunn av reparasjoner.

Da reparasjonen av Fjuk var ferdig viste det seg dessverre at det var behov for ytterligere reparasjoner og bassenget må fortsatt holdes stengt. Sørum kommune antok at det vil ta omkring en måned før reparasjonen er ferdig og bassenget er klart til bruk.

SIF svømmegruppe synes dette er svært beklagelig, men på grunn av svært lite tilgjengelighet til bassenger i Sørum kommune klarer vi ikke å finne noen reserveløsning. Vi ser derfor ingen annen muliget enn å utsette svømmekursene ytterligere en måned. Svømmekursene vil bli forlenget tilsvarende tapte kursganger i etterkant av kurset. Dette medfører at høstsesongen 2015 vil strekke seg ut i januar 2016. SIF svømmegruppe beklager dette, men dette er forhold vi dessverre ikke rår over.

Dere vil få informasjon når dato for oppstart nærmer seg, men det vil bli omkring midten av oktober.

Svømmekursene på Bingsfoss går som planlagt.Fjuk basseng stengt - svømmekurs utsatt

Postet av Sørumsand IF - Svømming den 4. Sep 2015
Fjuk basseng er stengt frem til høstferien.

Dessverre har det på kort varsel blitt nødvendig med reparasjon av bassenget på Fjuk. Reparasjonen er i gang, men det vil ikke være klart til bruk før høstferien. Det har ikke vært mulig å finne noen reserveløsning og SIF svømmegruppe må utsette oppstart av høstens svømmekurs til etter høstferien. Svømmekursene vil bli forlenget med tre kursganger i etterkant av kurset. SIF svømmegruppe beklager dette, men dette er forhold vi ikke kan gjøre noe med.

Svømmekursene på Bingsfoss går som planlagt og har oppstart uke 37.Ønsker du å delta på en spennende aktivitet i vann?

Postet av Sørumsand IF - Svømming den 14. Aug 2015Vi har fortsatt ledige plasser på høstens vannpolokurs!


Vannpolo er en artig og engasjerende måte å være aktiv i vann. Gjennom balllek og øvelse utvikles også trygghet i vannet. Denne sesongen er kursene delt i et vannpolokurs for barn 6-10 år og et for barn 10-14 år. Høres dette interessant ut, kan dere gå til www.tryggivann.no og melde dere til kurs.

Ønsker dere mer informasjon, kontakt oss på svomming@sif.noØnsker du å delta på voksentrening i høst?

Postet av Sørumsand IF - Svømming den 9. Aug 2015


Svømming.jpg


SIF svømmegruppe har noen ledige plasser på høstens voksentrening. Treningen foregår på Bingsfoss, tirsdager klokka 19.30. Vi gjør oppmerksom på at dette er et treningsparti og ingen svømmeopplæring blir gitt. Det er livredder til stede og man kan få tips om enkle treningsprogram. For påmelding gå til www.tryggivann.no og søk opp Sørumsand IF svømmegruppe.Høstens svømmekurs er nå åpnet for påmelding

Postet av Sørumsand IF - Svømming den 21. Jun 2015
Deltagere fra vårens svømmekurs har fortrinnsrett på høstens svømmekurs. Påmeldingen for alle med fortrinnsrett er nå åpnet. På grunn av sommerferieavvikling vil de med fortrinnsrett ha mulighet for påmelding frem til 25. juli. Deretter vil vi ta inn deltagere fra ventelistene etter ansiennitetsprinsippet.

SIF svømmegruppe tilstreber alltid å ha kursplasser nok til alle deltagere fra foregående sesong til neste sesongs kurs. Beklageligvis har vi ikke nok kursplasser til alle denne sesongen.

Lik mye annen barneidrett i Norge, drives også SIF svømmegruppe ved hjelp av dugnadsinnsats av våre flotte instruktører. Da flere av våre instruktørers barn nå er ferdige med kursstigen har instruktørene valgt å slutte og vi har behov for flere nye instruktører. Tross mye god innsats, stort engasjement og dugnadsvilje har vi derfor ikke nok instruktører til å kunne tilby kursplass til alle deltagere.

Dersom ditt barn er en av de som ikke får plass på høstens svømmekurs anbefaler vi at du setter ditt barn opp på venteliste på www.tryggivann.no. Husk å melde inn på venteliste tilsvarende det anbefalte kursnivået. I kommentarfeltet anbefaler vi at du skriver at barnet deltok våren 2015, men ikke fikk plass på høstens kurs. Da vil ditt barn bli prioritert når det igjen blir ledige plasser på våre kurs.

SIF svømmegruppe har behov for flere instruktører. Er du den vi søker etter? Les denne artikkelen og kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat.SIF svømmegruppe søker engasjerte instruktører

Postet av Sørumsand IF - Svømming den 14. Jun 2015Har du lyst til å delta i en meningsfull dugnadsjobb?Gleden over å gi barna livreddende kunnskap ved å lære barn å bli trygge i vann og gode svømmeferdigheter kan ikke måles, men det gir en god følelse å vite at man gjør en svært nyttig innsats.De fleste av svømmeinstruktørene våre har barn selv som deltar på våre svømmekurs. Som svømmeinstruktør får du garantert plass til ditt barn på våre kurs. Vi har også muligheter for bruk av bassenget til intern opplæring av instruktører og egne barn.Svømmegruppa har drevet i snart fire år og noen av instruktørenes barn er ferdige med kursstigen og har blitt svømmedyktige. Instruktørene har derfor valgt å slutte og vi har derfor behov for flere instruktører.Vi er en hyggelig gruppe med 24 svømmeinstruktører og håper å få med oss noen nye i gruppen.
I første rekke ønsker vi at nye instruktører har noe tidligere svømmeerfaring, men det er ikke noe krav. Det viktigste er at man er trygg i vann, at man har evne til å omgås og snakke med barn og har et ekte engasjasjement og ønske om å gjøre en god jobb. SIF svømmegruppe tilbyr ulike kurs til våre instruktører, blant annet begynnerinstruktørkurs, livredningskurs og videregående instruktørkurs.Ønsker du å være med og oppleve barnas glede i vann, så håper vi at du kontakter oss på e-post: svomming@sif.no

SIF svømmegruppe søker engasjerte instruktører

Postet av Sørumsand IF - Svømming den 13. Jun 2015IMG_1110ab.jpg

Har du lyst til å delta i en meningsfull dugnadsjobb?

Gleden over å gi barna livreddende kunnskap ved å lære barn å bli trygge i vann og gode svømmeferdigheter kan ikke måles, men det gir en god følelse å vite at man gjør en svært nyttig innsats.

De fleste av svømmeinstruktørene våre har barn selv som deltar på våre svømmekurs. Som svømmeinstruktør får du garantert plass til ditt barn på våre kurs. Vi har også muligheter for bruk av bassenget til intern opplæring av instruktører og egne barn.

Svømmegruppa har drevet i snart fire år og noen av instruktørenes barn er ferdige med kursstigen og har blitt svømmedyktige. Instruktørene har derfor valgt å slutte og vi har derfor behov for flere instruktører.

Vi er en hyggelig gruppe med 24 svømmeinstruktører og håper å få med oss noen nye i gruppen.
Det er ikke noe krav om at man skal ha tidligere svømmeerfaring, selv om det kan være en fordel. Det viktigste er at man er trygg i vann, at man har evne til å omgås og snakke med barn og har et ekte engasjasjement og ønske om å gjøre en god jobb. SIF svømmegruppe tilbyr ulike kurs til våre instruktører, blant annet begynnerinstruktørkurs, livredningskurs og videregående instruktørkurs.

Ønsker du å være med og oppleve barnas glede i vann, så håper vi at du kontakter oss på e-post: svomming@sif.noUtklipp - Indre Akershus Blad - svømmeaksjonen

Postet av Sørumsand IF - Svømming den 9. Jun 2015

Utklipp fra Indre Akershus Blad mandag 9. juni 2015


En vellykket uke med Svømmeaksjonen 2015 er over

Postet av Sørumsand IF - Svømming den 6. Jun 2015

I en uke har 44 fem-, seks- og syvåringer fått lov til å være med på årets Svømmeaksjon arrangert av SIF svømmegruppe. Mandag var det mange spente barn som møtte opp ved bassenget og gledet seg til å lære og svømme.

I løpet av uken har barna vært i svømmebassenget hver dag og lært seg å bli trygge i vann. Det har vært en fantastisk opplevelse å få være med barna i bassenget hele uken og se den utrolige progresjonen svært mange av dem har hatt. I begynnelsen av uken var det flere som knapt ville ha vannsprut i ansiktet og siste kursdag kom de og spurte om lov til å prøve og hoppe fra kanten på dypet. I tillegg til bassengopplæringen har de også hatt teori for å lære blant annet båtvett, baderegler, førstehjelp og livredning.

Det er en stor glede å få være svømmeinstruktør og få oppleve barnas progresjon og enorme glede i vannet. Samtidig vet man også at jobben man gjør er svært viktig, svømmeopplæring kan redde liv. Gjennom mye lek og moro i bassenget glemmer barna at de er redde for vann, de blir kjent med vannet og etter hvert trygge. Årets svømmeaksjon ble avsluttet med flotte diplomer til alle.
Informasjon om påmelding til neste sesong

Postet av Sørumsand IF - Svømming den 19. Mai 2015

Svømmesesongen våren 2015 er over og SIF svømmegruppe starter nye svømmekurs høsten 2015.

Første steg i planleggingen er å få avklart hvilke bassengtider vi får tildelt. Vi håper på svar medio juni. Straks dette er avklart kan vi begynne å sette sammen kursoppsettet for høsten. Med forbehold om at alt faller på plass, håper vi å kunne starte med påmelding til svømmekurs for de med fortrinnsrett i slutten av juni.

SIF svømmegruppe tilbyr i første rekke kursplasser til deltagere på svømmekurs foregående sesong. Ved ledige kursplasser etter påmeldingsfristen for deltagere med fortrinnsrett vil vi ta inn deltagere etter ansiennitet fra ventelistene våre. Skulle det være ledige kursplasser etter at alle på venteliste har fått plass, vil disse tilbys åpent. Dette er svært lite sannsynlig da vi for tiden har omkring 1,5 år venteliste. Anbefaler derfor interesserte om å sette seg opp på våre ventelister.

Les mer om påmelding til kurs/ventelister på vår hjemmeside:
http://svommegruppe.sif.no/p/9830/pamelding-for-sv...

Oppstart sesongen høst 2015 er i starten av september.

Ber dere være oppmerksomme på at vår mail-kommunikasjon foregår via tryggivann. Det er svært viktig at dere registrerer en mail-adresse når dere registrerer dere på ventelister. Vær også oppmerksom på om mailen fra tryggivann kommer i søppelpostkassen deres.